Уважаеми колеги,

От 4-ти юни със съдействието на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Сдружението на завършилите Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ започва онлайн обучение за възможностите, които дава образователната версия на любимата на повечето деца игра Майнкрафт за ангажирането им да учат повече STEM предмети (природни науки и математика). Игровизацията на преподаването и ученето допринася за по-високия и устойчив интерес на децата и ги провокира да стават създатели, а не само потребители на дигитално съдържание.

За да научите повече за Minecraft EE и как да започнете да я използвате, се присъединете към уебинарите, излъчвани на живо от 4-ти юни между 14:00 – 17:00 ч. По време на тези уебинари ще имате възможност да задавате въпроси на живо, както и да поиграете на Майнкрафт.

Програма на уебинарите:


1. 4 юни 14.00 – 17.00 Образователната версия на Майнкрафт: Първи стъпки

Линк към събитието: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTA5NTc2ZDEtZGVhZC00YmY3LTlmYmYtZDJmYWQxMDk0NmMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%22be00e5c0-f1b3-4223-9ce3-bdbeed0f3dca%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

- Принципи на игровизацията и педагогическия модел на Уно Сигнеус

- Защо Майкрафт привлича интереса на толкова много деца и кое я прави подходяща за образователни цели?

- Инсталация и общо въведение в играта. По какво се различава образователната от класическата версия?

- Игра със самоучител

- Въпроси и отговори

- Въведение към съществуващите ресурси на Майкрософт (уроци и светове)             

             

2. 8 юни 14.00 – 17.00 Компютърно моделиране с Майнкрафт `

Линк към събитието: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTlhYmNiOWYtOWJiNi00ZTU4LWE5OGYtZjllN2EzMmU3YmNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%22be00e5c0-f1b3-4223-9ce3-bdbeed0f3dca%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

- Code builder (интерфейс за програмиране)

- Практика: постройте село (цикли, откриване на грешки, параметри)

- Въпроси и отговори

- Библиотеки и самоучители

               

3. 10 юни 14.00 – 17.00 Майнкрафт в природните науки

Линк към събитието: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzY0ODI3MTUtOTUyZC00N2IwLTg1M2MtMDc4ZTlkMDlkMjc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22420584ab-4eec-41c7-bb43-7364d0a6fdfd%22%2c%22Oid%22%3a%22be00e5c0-f1b3-4223-9ce3-bdbeed0f3dca%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

- Химия

- Упражнения: Структура на атома, химични реакции и химичен анализ

- Технологии и предприемачество (електрически вериги)

- Проекти на ученици по биология и други предмети – ангажиране на учениците у дома                  

- Въпроси и отговори

 

За да се включите в един или повече от тези уебинари е необходимо:

1.      Да си инсталирате приложението Microsoft Teams от адрес :  https://products.office.com/bg-bg/microsoft-teams/download-app  . (Ако не използвате компютър с ОС  Windows 10 можете да се включите в уебинара и през браузер Chrome). Приложението е налично и за мобилни телефони!

2.      Да стартирате приложението Microsoft Teams и да въведете в него вашите потребителско име и парола @edu.mon.bg

3.      Да се включите в един или повече от тези уебинари като кликнете на съответния линк в графика за провеждане публикуван тук:

4 юни 14.00 – 17.00 Образователната версия на Майнкрафт: Първи стъпки

8 юни 14.00 – 17.00 Компютърно моделиране с Майнкрафт

10 юни 14.00 – 17.00 Майнкрафт в природните науки

 

Записите на уебинарите ще са достъпни за гледане с потребителско име и парола от домейна @edu.mon.bg на адрес: https://web.microsoftstream.com/channel/d635c500-a89d-4cf3-9aa6-d27ce51ab637