Тиймс е платформата, интегрирана от МОН, за да подкрепи училищата в успешното реализиране на образователния процес